Aims and Scope

Міжнародний та міждисциплінарний електронний журнал англійською мовою

ISSN 2708-3098

Виходить два рази на рік з 2020

Безкоштовний для авторів з відкритим доступом

Видавець – ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Місія журналу – об’єднати пошуки науковців навколо освітнього та наукового процесу: заповнити наукові прогалини різних напрямів філології та висвітлити методику викладання сучасних дисциплін (мови, літератури), перекладу, міждисциплінарних перспективних векторів, осмислити різнонаціональні підходи до філологічного і освітнього процесу країн світу.

Для обговорення на сторінках журналу пропонується таке коло проблемних питань сучасної думки:

 • Теорія, історія, функціонування філології;
 • Теорія, історія, функціонування літератури;
 • Теорія, історія, функціонування мови;
 • Теорія, історія, функціонування лінгвістики;
 • Теорія, історія, функціонування перекладу;
 • Методика викладання мови і літератури;
 • Інтерпретація;
 • Функціонування одиниць мови й мовлення;
 • Типологія стилів і напрямів;
 • Генологія;
 • Система;
 • Час і простір;
 • Психоаналітичні підходи;
 • Етнокультурна специфіка національних мов і літератур;
 • Глобалізаційні процеси в мові та літературі;
 • Відтворення колективної та індивідуальної пам’яті;
 • Інтермедіальність;
 • Міждісциплінарність;
 • Поетика;
 • Порівняльно-типологічні дослідження;
 • Екокритичні підходи, енергія, рівновага, дисбаланс, трансцендентність;
 • Постколоніальність;
 • Сучасні художні оповідання та поезія

Автори можуть запропонувати й інші теми, близькі проблематиці журналу